Kosaram
A terméket sikeresen hozzáadtad a kosaradhoz!
A kosarad jelenleg üres.
Felhasználói adataid megtekintéséhet kérjük lépj be ITT.

Általános Szerződési Feltételek (vásárlóknak)

Általános Szerződési Feltételek (vásárlóknak)

Alapelvünk az üzleti korrektség és az adott szó megtartása. Nincs jobb referencia, mint partnereink lojalitása és elégedettsége. A teljeskörű tájékoztatás is fontos része egy hosszú távú üzleti kapcsolatnak, kérlek, olvasd el Általános Szerződési Feltételeinket.

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: Domokos Péter E.V.

Cím: 3782. Sajóbábony Erzsébet Királyné 7.

Telefon: +36 30 392 59 55

E-mail: info@net-piac.hu2. A FELHASZNÁLÁSI- ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS HATÁLYA

(1) Szolgáltató a Storello.hu weboldalon keresztül elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat az alábbiakban részletezett feltételek szerint nyújtja az azokat igénybe vevő valamennyi jelen Felhasználási –és Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseit elfogadó Megrendelő számára figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., továbbá a Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

(2) A jövőben történő, felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Szolgáltató a Weboldal Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó részén a változások hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal közzéteszi és ezzel a változásokra a Megrendelők figyelmét felhívja.

Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás ideiglenes vagy tartós módosítására vagy beszüntetésére, a Megrendelők értesítésével vagy anélkül. A Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató nem tartozik semmiféle felelősséggel a Megrendelő vagy bármely harmadik fél felé a Szolgáltatás módosítása vagy beszüntetése miatt. 

(4) Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, és a Szolgáltatóval a Storello.hu weboldal használata során jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre, ill. regisztrált megrendelőre.

(5) Jelen ÁSZF 2019.08.01. napján lép hatályba, és határozatlan időre szólóan, annak visszavonásáig marad érvényben

3. A SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

3/1 Regisztráció

(1) A Storello.hu weboldalon keresztül történő vásárlás regisztrációhoz kötött. A Megrendelők a Portálon keresztül, a „Regisztráció” gombra való kattintással és a regisztrációs adatlap valós adatokkal, hiánytalanul és megfelelő módon történő kitöltésével végezhetik el a regisztrációt. A regisztráció előfeltétele az ÁSZF és az ÁSZF-n felül az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása.

(2) A Megrendelő a regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni:

–  Vezeték-, és keresztnév/Cégnév

Értesítési telefonszám

E-mail cím

Jelszó

Számlázási cím

Szállítási cím (amennyiben nem egyezik meg a számlázási címmel)

(3) A regisztráció véglegesítését megelőzően a Megrendelő ellenőrizheti a megadott adatok helyességét.  Az adatok módosítására, vagy kijavítására a sikeres regisztrációt követően a jelszóval és megrendelőnévvel védett Megrendelői Fiókban bármikor van lehetőség.

(4) A Szolgáltató nem felel a regisztráció során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólag a saját valós adatait adhatja meg, más személy adatainak megadása jogellenes és tilos.

(5) A regisztráció során elfogadásra kerülnek a Portál használatára vonatkozó jelen szerződésben szabályozott Felhasználási- és Általános Szerződési Feltételek.

(6) Szolgáltató a Megrendelő részére a regisztráció megtörténtéről automatikus megerősítő e-mailt küld a Megrendelő által a regisztráció során megadott e-mail címre.

(7) A Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezeli.

3/2 A termék(ek) megrendelésnek lépései, a szerződés létrejötte

(1) A Portálon található és megvásárolható termékek árai az egyes termékek mellett, egyértelműen azonosítható módon vannak feltüntetve. Ezen kívül „részletek” gombra kattintva a Megrendelő az alábbi információkat láthatja az adott termékkel kapcsolatban:

· a termék részletes leírása

· a termék technikai jellemzői

· a terméről készült illusztrációs fotó  

A termékleírás minden esetben tájékoztató jellegű, nem feltétlenül teljes körű. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz az adatok pontosságáért, azonban az egyes jellemzőket Szolgáltató bejelentés nélkül is megváltoztathatja. Az ismertető leírás pontatlansága, az esetleges hibás adatokért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A termékfotók esetenként 3D illusztrációk, a valóságban minimális különbségek jelentkezhetnek.

(2) A VÉTELÁR: a termékek vételára az adott termék mellett magyar forintban bruttó vételár van tüntetve, amely nem tartalmazza a szállítási költséget.

A Szolgáltató jogosult a Storello.hu weboldalon feltüntetett árakat megváltoztatni, azzal, hogy a megrendelés visszaigazolását követően végrehajtott árváltoztatás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Előfordulhat, hogy a Szolgáltató legnagyobb gondossága ellenére, a Szolgáltatónak nem felróható okból téves vételár kerül feltüntetésre a Portálon. Ez esetben a Szolgáltató nem köteles a terméket a Portálon feltüntetett hibás vételáron szolgáltatni, hanem a megrendelés visszaigazolásában a helyes vételáron történő szállítást, és a Megrendelő ennek ismeretében dönthet arról, hogy a helyes vételáron megrendeli a terméket, vagy minden – akár a Megrendelő által a Szolgáltató irányában, akár a Szolgáltató által a Megrendelő irányában érvényesítendő – hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat vételi szándékától.

(3) A Storello.hu oldalon, az arra kialakított felületen egy termék nevére kattintva megjelenik a termék oldala, ahol a vevő kiválaszthatja a termék tulajdonságait (pl. szín, méret, darabszám, egyéb tulajdonságok stb.), ezután a “KOSÁRBA” gomb megnyomásával a termék(ek)et a kosárba helyezi. A kosárban lévő termék(ek) ára és tulajdonságai akkor jelennek meg ha a kosárra rákattintunk. (A kosár tartalmazhat termékeket amiket a vevő korábban adott hozzá, de nem rendelte meg.). Ha további terméke(ke)t szeretne hozzáadni a rendeléshez, nyomja meg a “TOVÁBB VÁSÁROLOK” gombot. Amennyiben az adatok helyesek, a “FIZETÉS” gombra kattintva megjelenik egy felület ahol a szállítási és fizetési opciókat lehet beállítani. Ezután látható a termék(ek) összegzése, amit a “MEGRENDELÉS” gombbal lehet véglegesíteni. Ekkor kell a kapcsolattartói adatokat kitölteni. Amennyiben minden adat helyes és a Felhasználói Feltételeket is elfogadta, a “Megrendelés megerősítése” gombbal véglegesítheti a megrendelést, melyről e-mailben értesítjük.

A megrendelés véglegesítését, azaz elküldését megelőzően Szolgáltató külön felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a megrendelés elküldése a megrendelő számára a Szolgáltató felé teljesítendő fizetési kötelezettséget eredményez.

(4) A Megrendelő végig nyomon követheti, hogy éppen hol (melyik lépésnél) jár a vásárlási folyamatban, a megrendelés véglegesítését megelőzően bármikor, visszaléphet a korábbi lépések bármelyikére, új tételeket vehet fel, vagy törölheti a már felvett tételeket, vagy azok egy részét.

(5) A Felek közötti szerződés a Megrendelő által elküldött megrendelés Szolgáltató általi elektronikus úton történő írásos visszaigazolásával jön létre. A Felek közötti szerződés azon a napon jön létre, amelyen a Szolgáltató visszaigazolása a Megrendelő e-mail címén letöltésre hozzáférhetővé válik.

(6) A Szolgáltató a megrendelést annak elküldését követő 48 órán belül a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött elektronikus levél formájában visszaigazolja, amely visszaigazolás tartalmazza a megrendelés tényét és tartalmát (megrendelt termék megnevezése, darabszáma, a vételár és a szállítási költség, várható szállítási határidő). Amennyiben a Szolgáltató a megrendelés elküldését követő 48 órán belül nem igazolja vissza a megrendelést, a megrendelő minden – akár a Megrendelő által a Szolgáltató irányában, akár a Szolgáltató által a Megrendelő irányában érvényesítendő – hátrányos jogkövetkezmény nélkül mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

(7) A Felek között a fentiek szerint létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató tárol, és a Megrendelő erre irányuló kérése esetén – amelyet mnkanapokon 08-16 óráig a +36309412704-es telefonszámon jelezhet – nyomtatott formában a Megrendelő rendelkezésére bocsát. A szerződéskötés nyelve: magyar.

(8) A megrendelések feldolgozása munkanapokon (H-P) 9.00 órától 16.00 óráig történik. A hétköznap 16.00 óra után, valamint a hétvégén, vagy ünnepnapon feladott megrendelés a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

3.3  Fizetési módok

(1) A Portálon történő megrendelés esetén a Megrendelő az alábbi fizetési módok közül választhat:

a.) Utánvét: készpénzben történő fizetés a futár részére

b.) banki átutalás

c.) bankkártyás fizetéssel (PayPal)

(2) Utánvét esetén a Megrendelő a fizetendő vételárat az áru átvételekor, számla ellenében, készpénzben, magyar forintban egy összegben köteles megfizetni a Szolgáltató megbízásából eljáró futárnak.

(3) A Szolgáltató a banki átutalás fizetési mód választása esetén a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg elektronikus díjbekérő számlát küld a Megrendelő részére, amely tartalmazza az átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat, úgymint a Szolgáltató bankszámlaszáma és a megrendelés azonosítója, amelyet az átutalási megbízás „Közlemény” rovatában kell feltüntetni. A megrendelt termék kiszállítására a díjbekérőn feltüntetett vételár kiegyenlítését követően kerülhet sor.

(4) Bankkártyás fizetés választása esetén a Megrendelő a Barion online fizetési rendszeren keresztül fizetheti meg. A „Fizetés” gomb megnyomásával a felület átirányítja a Felhasználót a Barion oldalára, ahol a Felhasználó bankkártya adatainak megadását követően teljesíti a fizetést. A Barion rendszerről bővebb információ a www.barion.com/hu, illetve https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/home címen található.

(5) A Szolgáltató a Megrendelő által megfizetett összegről minden esetben elektronikus számlát állít ki, amelyet megküld a Megrendelő által a regisztráció során megadott e-mail címre. A Megrendelő visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formában történő kiállításához. A Szolgáltató a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelében a kiállítástól számított 8 (nyolc) évig köteles megőrizni.

4. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

(1) A Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt terméket szállítmányozó cég igénybevételével szállítja ki a Megrendelő által megadott, és Szolgáltató által visszaigazolt szállítási címre.

(2) A szállítási díjat minden esetben a Megrendelő viseli. Amennyiben a Megrendelő hibájából nem kerülhet sor a kézbesítésre – így különösen, ha a Megrendelő rossz szállítási címet adott meg, vagy nem tartózkodik otthon a szállítás időpontjában, vagy utánvét esetén nem tudja kifizetni a vételárat – úgy köteles megtéríteni Szolgáltató részére az ismételt kiszállítás díját.

(3) A termékek a megrendeléstől számítva átlagosan 1-5 munkanapon belül rendelkezésre állnak, ez alól kivételt képeznek az egyedi megrendelések, valamint ahol ezt a termékeknél külön jelezzük. Ezt követően adja át azokat a Szolgáltató a szállítmányozó cégnek. Amennyiben a termék a megrendelést követő legkésőbb 5. munkanapon sem kerül feladásra, erről a Szolgáltató a Megrendelőt e-mailben értesíti, amely esetben a Megrendelő döntése szerint megvárhatja az esedékes szállítást, vagy következmények nélkül lemondhatja a megrendelést. A megrendelés lemondása esetén, amennyiben a Megrendelő a termék árát átutalás útján már megfizette, a Szolgáltató haladéktalanul visszautalja az összeget a Megrendelő részére.

A termék feladásának megtörténtéről a Szolgáltató e-mailben értesíti a Megrendelőt, amely e-mail tartalmazza a küldemény azonosító számát is. A termék érkezése az email elküldését követő munkanapon várható. A kézbesítés munkanapokon 8.00 és 17.00 óra között történik, a tényleges szállítási határidőt a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

(6) Szolgáltató a megrendelt termékek házhoz szállítását csak Magyarország területén belül vállalja. Magyarországon kívül szállítás kizárólag előzetes egyeztetés alapján lehetséges.

(7) Megrendelő köteles a termék csomagolásának sértetlenségét az átvételkor ellenőrizni. A szállítólevél aláírásával a Megrendelő elismeri a csomagolás sértetlenségét, a teljesítés tényét, helyét és időpontját, amely esetben a Szolgáltató utólagos reklamációt nem fogad el.

Ha a Megrendelő az átvételkor a csomagoláson bármilyen sérülést tapasztal, jogosult megtagadni az átvételt, mely esetben az átvétel megtagadásának tényét és annak indokait a szállítólevélen fel kell tüntetni, a Megrendelő aláírásával.
(8) A szállítási költségeket a termékek oldalán, illetve a kosárban jelezzük.

5. ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS

Megrendelő és Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 29 §-a alapján a Megrendelőt nem illeti meg a rendelet 20. §-ában biztosított elállás és felmondás joga, amennyiben a Storello.hu weboldalon olyan terméke(ke)t rendelt meg, amely(ek) a Megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére kerülnek előállításra, vagy egyértelműen a Megrendelő személyére szabottak.

6. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

6.1 Kellékszavatosság

(1) Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

(2) Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

a) Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.  

b) Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

(3) Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Szolgáltató kifejezetten felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

(4) Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

(5) A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.2 Termékszavatosság

(1) Ingó dolog (termék) hibája esetén Megrendelő – választása szerint – a 6.1 pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

(2) Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

(3) A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

(4) Termékszavatossági igényét Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

(5) Megrendelő a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelőnek kell bizonyítania.

(6) A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

(7) A Megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

6.3 Jótállás

(1) Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormány rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek esetében a kötelező jótállás 1 (egy) év.

A jótállási idő kezdetének időpontja a termék fogyasztó részére történő átadásának a napja. (2) A hivatkozott Kormányrendelet értelmében a jótállásra köteles vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt a fogyasztó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok a 6.1. és a 6.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7. ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG

(1) A Szolgáltató a Storello.hu weboldal használata során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezései szerint kezeli.

(2)  A Szolgáltató a személyes adatokat a Megrendelő hozzájárulása alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

A Szolgáltató gondoskodik a Felhasználó által megadott személyes adatok biztonságáról, így megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják a személyes adatok védelmét az illetéktelen hozzáféréstől, jogosulatlan felhasználástól, illetve megváltoztatástól.

(3) Amennyiben a Megrendelő saját fényképpel ellátott terméket rendel meg, a fénykép Szolgáltató rendelkezésére bocsátásával hozzájárul ahhoz, hogy azt a Szolgáltató a megrendelés teljesítés céljából felhasználja. Szolgáltató a termék elkészítését követően haladéktalanul gondoskodik a fénykép végleges törléséről.

A Megrendelő kijelenti és szavatol azért, hogy a fénykép, illetve annak Szolgáltató részére történő átadása harmadik személy jogát – ideértve különösen a szerzői jogot, valamint személyhez fűződő jogokat- nem sérti. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a harmadik személy által szerzői vagy személyiségi jog megsértése címén harmadik személy által támasztott igény esetén mentesíti a Szolgáltatót.

(4)  A Szolgáltató a Megrendelő által megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A Megrendelő a hozzájárulását az alábbi elérhetőségek bármelyikén indokolás nélkül bármikor, ingyenesen jogosult visszavonni:

· E-mailben: info@net-piac.hu

· Postai úton: 3792. Sajóbábony, Erzsébet Királyné 7.

(5)  Személyes adatainak kezelésével összefüggésben a Megrendelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.

(6) A Storello.hu weboldal használata során az oldalra látogatók IP-címe naplózásra kerül, melyet a Szolgáltató kizárólag a Portál karbantartásához, fejlesztéséhez, valamint statisztikai adatainak kimutatásához használ fel.

(7) Az adatkezelő adatai és elérhetősége:

A Net-piac.hu weboldal üzemeltetője és a személyes adatok kezelője: Domokos Péter E.V.
Cím: 3792 Sajóbábony, Erzsébet Királyné 7.
Adószám: 69921641-1-25
Nyilvántartási szám: 53878867
Statisztikai számjel: 69921641-6201-231-05
E-mail cím: info@net-piac.hu

(8) Szolgáltató a felhasználó számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználó azonosítására, kizárólag a felhasználó gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó a Szolgáltatónak nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

(9) Szolgáltató a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg a felhasználói információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testre szabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

(10) Felhasználónak lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel elhelyezését a számítógépén.

(11) Az adatkezelés és adatvédelem részletes szabályait az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

8. SZERZŐI JOGOK

(1)  A Storello.hu weboldal teljes szöveges és grafikai tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Ennek megfelelően tilos az említett weboldal tartalmát képező valamennyi ábrát, szöveget, letölthető dokumentumot, információt, egyéb tartalmat bármilyen formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni. Tilos a Storello.hu weboldalon található anyagok többszörözése, vagy elektronikus adattárban történő tárolása.

(2) A jogellenes felhasználás szerzői jogi, polgári jogi vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

(3) A Storello.hu
 weboldal és a hozzá tartozó adatbázis(ok) – különösen funkcionalitásának, megjelenésének, design-jának, számítástechnikai megoldásának meghatározása és megvalósítása; Internetes önálló, vagy bármely portál alatti megjelenése, megjelentetése; más tartalmi elemekkel (pl. harmadik személyek hirdetésekkel) való összekapcsolása; mindennemű és minden módú, korlátozásoktól mentes használata, felhasználása, hasznosítása  a Szolgáltató kizárólagos jogkörébe és hatáskörébe tartozik.

(4) A Szolgáltatónak joga van az egyedileg megrendelt és elkészült terméket mintaként felhasználni, azt referenciaként bemutatni.

9. PANASZBEJELENTÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

(1) A Megrendelő a termékekkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: 3792. Sajóbábony, Erzsébet Királyné 7.

Telefonszám: +36 30 392 59 55 (H-P: 9.00-16.00 óráig)

E-mail: info@net-piac.hu 

 (2) A telefonon tett szóbeli panaszt a Szolgáltató azonosítószámmal látja el, amelyet köteles közölni a  panaszos Megrendelővel. A telefonon tett szóbeli panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy másolati példányát megküldi a panaszos részére.

(3) Az írásbeli panaszra a Szolgáltató harminc napon belül köteles írásban válaszolni. Amennyiben a panaszt elutasítja, ennek indokait a válaszban fel kell tüntetnie. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a panaszost írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával mely hatóság agy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Ennek során meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét

(4) Amennyiben a Megrendelő a fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

(5) A termék minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Megrendelő eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél

(6) Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelését bíróság előtt érvényesíteni.

10. Hírlevél

(1) Szolgáltató a Portál látogatói számára lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Portál témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.

(2) A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

(3)  A Szolgáltató a hírlevélre feliratkozó felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával adható át.

  1. A hírlevélre feliratkozó személy az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

11. Az általános szerződési feltételek érvényessége

Jelen szerződési feltételek 2013. szeptember 11 napjától érvényesek és vonatkoznak a Megrendelő és a Vállalkozó között e naptól létrejövő minden szerződésre. A Szolgáltató a Megrendelőnek küldött elektronikus megrendeléssel kapcsolatos értesítőkhöz nem mellékeli a jelen ÁSZF-et, de a honlapján mindig és mindenkor elérhetővé teszi azt.

<span style="font-size: mediu